Ovom prilikom smo Vam prikazali samo mali dio našeg bogatog asortimana, ipak se nadamo da će biti dovljno da shatite kakvim kvalitetom raspolažemo.

» Adresa: Branilaca Kule grada b.b. , Gračanica 75320, BiH
» Telefon: + 387 (0)35 704 422
» Žiro-račun: 1404010010571525
» E-mail: brezje.doo@bih.net.ba

Copyright 2008 © Brezje doo. All rights reserved.